[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1
2 makale bulundu.
  • Kanser İmmün Terapi ve Monoklonal Antikorlar
         Çağrı ŞAKALAR1,3, Kenan İZGİ2,3, Halit CANATAN1,3
  • Dişhekimliği Öğrencilerinin COVID-19 İle İlgili Farkındalığı ve Uzaktan Eğitimde Sorunlar
         Vesile Elif TOY1, Arife SABANCI1, İnci YÜKSEL KIRMIZIGÜL2
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]