[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2022, Cilt 36, Sayı 2
Kan Alma İşlemi Sırasında Uygulanan Dikkati Başka Yöne Çekme Yöntemlerinin Ağrı, Anksiyete ve Memnuniyet Üzerine Etkisi
Mine YILMAZ KOÇAK, Hatice KAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koroner Arter Baypas Greftleme Operasyonu Öncesi Mekanik Bağırsak Temizliği Gerekli mi?
Ömer Faruk RAHMAN, Fevzi AYYILDIZ, Selim DURMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hemodiyaliz Hastalarında Umutsuzluk Düzeyi ile Günlük Yaşam Aktiviteleri Arasındaki İlişki
Funda DATLI YAKARYILMAZ, İrem PEMBEGÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon, İnflamasyon ve Ateroskleroz Bileşenleri Arasındaki İlişki
Hacer ALATAŞ, Hilal YILDIRAN, Ahmet YALÇIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Abirateron/Enzalutamide Tedavisi Alan Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserli Hastalarda Tedavi Yanıtını Öngörmede Tüm Vücut Volümetrik 68Ga-PSMA PET/BT Parametrelerinin Rolü
Ferat KEPENEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şiddetli COVID-19 Enfeksiyonunda Önemli Bir Biyomarker Olarak Artan Platelet Large Cell-Ratio Düzeyi
Pınar ÖNER, Sait Fatih ÖNER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diz Osteoartriti (Gonartroz) Olan Hastalarda Serum Osteoprotegerin Düzeyleri
Selda TELO, Nevsun PIHTILI TAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Transobturator Tape Uygulaması Sonrası Gelişen Vajinal Meş Komplikasyonları: 10 Yıllık Klinik Tecrübe
Ahmet KARAKEÇİ, Tunç OZAN, Emel SABAZ KARAKEÇİ, İrfan ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Kardiyovasküler Otonom Nöropati Sıklığı ve Bununla İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Mehmet TEKİNALP, Ahmet SOYLU, Alpay ARIBAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeniyle Endoskopi Yapılan Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
Uğur DEVECİ, Eren MÜNGEN, Yaşar DOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Post COVID-19 Sürecinde Organize Pnömoni Hastalarının Değerlendirilmesi
Ülkü KAZANCI, Şafak ÖZER BALİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bazal Hücreli Karsinomu Trikoblastomdan Ayırmak İçin Yeni Bir Biyobelirteç Adayı; DARS2
Özlem ÜÇER, Nevin KOCAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıçan Endometriozisinde Metformin, Letrozol ve Atorvastatinin Karaciğer ve Böbrekler Üzerindeki Etkileri
Tansel SAPMAZ, Sude TOPKARAOĞLU, Gülfidan COŞKUN, Muhammetnur TEKAYEV, Sait POLAT, Ekrem SAPMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Covid-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanları Üzerine Psikolojik Etkisi
Nurgül BOZKURT, Ali İhsan BOZKURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Rat Karaciğer Dokularında TRPM2 ve TRPM7 İyon Kanallarının İncelenmesi
Nevin KOCAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]