[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2
Dergi Hakkında

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi; yılda üç sayı olarak yayınlanır. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi; orijinal klinik ve deneysel araştırma yazılarını, olgu sunumlarını ve yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları ve davetli derlemeleri kabul eder.

Yazışma Adresi
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Fırat Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
23119 Elazığ
Tel: (0424) 212 2708
Faks: (0424) 237 9141
E-posta: editor@fusabil.org
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]