[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3
48 makale bulundu.
  • MAYA KÜLTÜRÜ + NİASİN İLE MAYA KÜLTÜRÜ + AVOPARSININ KOMBİNE KULLANIMININ AKKARAMAN TOKLULARDA BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ
         Seher KÜÇÜKERSAN1, Kemal KÜÇÜKERSAN1, Gültekin YILDIZ1, Nurcan ÇETINKAYA2, İsmail BAYRAM3
  • SICAKLIK STRESİ ALTINDA YETİŞTİRİLEN BILDIRCINLARDA TATLI SU MİDYESİ KABUKLARININ KALSİYUM KAYNAĞI OLARAK KULLANILMA OLANAKLARI YUMURTA VERİMİ VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
         Osman Nihat ERTAŞ1, Mehmet ÇİFTÇİ2, Talat GÜLER2, Bestami DALKILIÇ2
  • RATLARDA BAZI NİTROSOAMİNLERİN DÜŞÜK MİKTARDA-UZUN SÜRELİ VERİLMESİNİN KAN, KARACİĞER VE BÖBREKLERDE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİLERİ
         İzzet KARAHAN1, Seval YILMAZ2
  • Erkek Farelerde Arı Sütünün Uzun Süreli Uygulanmasının Bazı Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi
         Füsun KARAÇAL TEMAMOĞULLARI1, Faruk ARAL2, Reşat DEMİRKOL2
  • Behçet Hastalığında Total Antioksidan Cevap ve Oksidatif Stres
         Ahmet IŞIK, Süleyman Serdar KOCA
  • Romatoid Artritli Hastalarda Total Antioksidan Cevap ve Oksidatif Stres
         Ahmet IŞIK1, Şahabettin SELEK2
  • Nakil İşlemine Tabi Tutulan Koyunlarda Vitamin C ve Ksilazin Uygulamasının Kortizol ve Lipid Peroksidasyon ile Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi
         Gülcan AVCI1, İsmail KÜÇÜKKURT1, Fatih FİDAN1, Abdullah ERYAVUZ2, Recep ASLAN2, Yılmaz DÜNDAR1
  • Latent Asidotik Stres
         Yusuf GÜL
  • C Vitamini Verilen Diabetik Sıçanların Lens ve Deri Protein Glikasyonu, Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeyleri
         Tuğba TUNALI AKBAY1 , Saime BATIREL2, Aysen YARAT1, Nesrin EMEKLİ1
  • Manisa'da Kırsal Bir Bölgede Yaşayan 45 Yaş ve Üzeri Erkeklerde Kardiovasküler Hastalık Riski
         Beyhan Cengiz ÖZYURT
  • ELAZIĞ DEVLET HASTANESİ'NDE GÖREV YAPAN EVLİ, HAMİLE OLMAYAN HEMŞİRE, EBE VE BAYAN SAĞLIK TEKNİSYENLERİNDE PAP SMEAR TARAMASI
         M. Yüksel GÜNGÖR, Leyla GÜNGÖR, Yasemin AÇIK, Ferdane OĞUZÖNCÜL
  • Erkeklerde Kemik Mineral Dansite Belirteçleri
         Kıymet İkbal KARADAVUT1, Yeşim Gökçe KUTSAL2, Aytül ÇAKCI3, Baki HEKİMOĞLU4, Aynur BAŞARAN5
  • Boks Milli Takımının Avrupa Şampiyonasına Hazırlık Kampları Süresince Bazı Fiziksel ve Oksidatif Stres Parametrelerinin İncelenmesi
         Ragıp PALA, Yüksel SAVUCU
  • Geçiş Dönemindeki İneklerde Stres Parametreleri Üzerine Mineral Uygulamasının Etkileri
         Cem AVCI, Ömer KIZIL
  • Sağlık Çalışanlarında Bel Ağrısı Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
         Müjgan SOLAK KABATAŞ, Meryem KOCUK, Öznur KÜÇÜKLER
  • Sistosel ve Stres İnkontinansta Polypropylene Mesh Sonuçları
         Cüneyt Eftal TANER, İlkan KAYAR, Ömer BAŞOĞUL, Gülin OKAY, Ayşe Gül KEBAPCILAR
  • Yumurtlama Öncesi Dönemde Aydınlatma Programında Yapılan Değişikliğin Etlik Piliç Ebeveynlerinde Bazı Stres Parametrelerine Etkisi
         Mehtap ÖZÇELİK1, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK2
  • Sıcaklık Stresine Maruz Bırakılan Bıldırcınlarda Rasyona İlave Edilen Tarçın Yağının (Cinnamomum Zeylanicum L.) Performans ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi
         Fadime TONBAK1, Mehmet ÇİFTÇİ2
  • Sıcaklık Stresine Maruz Bırakılan Bıldırcınlarda Rasyona İlave Edilen Tarçın Yağının (Cinnamomum Zeylanicum L.) Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
         Fadime TONBAK1, Mehmet ÇİFTÇİ2
  • Oral Olarak Verilen Panax ginseng ve Panax ginseng + Ganoderma lucidum Ekstraktlarının Hamsterlardaki Oksidatif Stres, Lipit Profili ve Karaciğer Protein Ekspresyonları Üzerine Etkileri
         Hamit USLU1, Evren KOÇ2, Gözde ATİLA3, Ebru BEYTUT4, Yusuf ERSAN5, Hüseyin Avni EROĞLU3, Osman İBİŞ3
  • Serbest Oksijen Radikallerinin Hastalıkların Patogenezisindeki Rolü
         Kenan SEZER1, Mahmut KESKİN2
  • Postpartum Depresyon: Birinci Basamakta Çalışan Hemşire ve Ebelerin Bilgi ve Görüşleri
         Aslı KURTÇU1Zehra GÖLBAŞI2
  • Leptospirozisli Danalarda Oksidatif Stres ve Bazı Biyokimyasal Parametreler
         Abdullah GAZİOĞLU1, Mehmet GÜVENÇ2
  • Laparotomi Uygulanan Ratlarda Oksidatif Stres Üzerine Fluniksin Meglumin, Diklofenak Sodyum, Metamizol Sodyum ve Karprofenin Etkileri
         Nuh KILIÇ1, L. Didem KOZACI2
  • Omfalitisli Buzağılarda Bazı Oksidatif Stres Parametre Düzeylerinin Belirlenmesi
         Kadir BOZUKLUHAN1, Oğuz MERHAN2, Metin ÖĞÜN2, Mete CİHAN3, Gürbüz GÖKÇE4
  • 2,3,7,8- Tetraklorodibenzo-p-dioksin ile Rat Beyin ve Kalp Dokusunda Oluşturulan Toksisite Üzerine Melatoninin Etkileri
         Dilek ATEŞŞAHİN1, Songül ÇERİBAŞI2, Ahmet ATEŞŞAHİN3
  • Tip I Diyabetik Sıçanlarda Yüzme Egzersizinin Lipid Profili ve Oksidan-Antioksidan Duruma Etkisi
         Cengiz ÜNSAL, Hümeyra ÜNSAL
  • Genç Yetişkinlerde Pasif Sigara Maruziyetinin Diyet Kalitesine, Oksidatif Stres İndeksine ve Beslenme Durumuna Etkisi
         Rüveyda Esra ERÇİM, Burhanettin BAYDAŞ
  • Repeat Breeder İneklerde Oksidatif Stres ve Çeşitli Biyokimyasal Parametreler
         Mehmet GÜVENÇ1, Mustafa CELLAT1, Ece KOLDAŞ ÜRER2, İshak GÖKÇEK1
  • Ramlıç Irkı Koç Spermasına Katılan Bor’un Dondurma ve Çözdürme Sonrası Spermatolojik Parametreler, Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri
         Deniz YENİ, Fatih AVDATEK, Mustafa GÜNDOĞAN
  • Koç Spermasına Katılan Bazı Antioksidanların Dondurma ve Çözdürme Sonrası Spermatolojik Parametreler, Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri
         Fatih AVDATEK, Mustafa GÜNDOĞAN
  • Geçici Serebral İskemi Fare Modelinde Kisspeptin-10’un Böbrekteki Oksidan ve Antioksidan Aktiviteye Etkisi
         Hatice AKKAYA
  • Ligatürle Deneysel Periodontitis Uygulanan Ratlarda Kısıtlama Stresinin Periodontal Doku Yıkımına Etkisinin İncelenmesi
         Serkan DÜNDAR1, Numan DEDEOĞLU2, Tuba TALO YILDIRIM1, Alihan BOZOĞLAN1, Ömer ÇAKMAK3, Özgür BULMUŞ4
  • Ratlarda Farklı Şiddetlerdeki Gürültünün Oksidatif Stres Parametreleri ve Sperm Kalitesi Üzerine Etkisi
         Osman Sedat TANYERİ, Abdurrauf YÜCE
  • Merinos Irkı Koçlarda Spermaya Katılan Krosinin Dondurma ve Çözdürme Sonrası Spermatolojik Parametreler, Oksidatif Stres ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri
         Mustafa GÜNDOĞAN, Deniz YENİ, Fatih AVDATEK
  • İmmobilizasyon Stresi ve Kronik Hafif Stres Modellerinin Dişi Sıçanlarda Depresyon Benzeri Davranışlar Üzerine Etkilerinin Kıyaslanması: 10 Günlük Stres Süresinin Değerlendirmesi
         Zafer ŞAHİN1, Raviye ÖZEN KOCA2, Hatice SOLAK2, Alpaslan ÖZKÜRKÇÜLER2, Aynur KOÇ3, Ömer Faruk KALKAN1, Selim KUTLU2
  • Ratlarda Dosetaksel Kaynaklı Testis Toksisitesi Üzerine Silimarinin Etkileri: Biyokimyasal, Moleküler ve Histopatolojik Değerlendirme
         Sefa KÜÇÜKLER1, Selim ÇOMAKLI2, Selçuk ÖZDEMİR3, Fatih Mehmet KANDEMİR1
  • Diyabet Oluşturulan Ratların Böbrek Dokusunda Oksidatif Stres ve Apoptozis Üzerine Perilil Alkolün Koruyucu Etkileri
         Mehmet YILMAZ1, Mesut AKSAKAL2, Mehmet GÜVENÇ3, Gözde ARKALI2
  • Gebelik Döneminde Yaşanan Kadın Cinsel Sıkıntı Durumu ve İlişkili Faktörler
         Serap TOPATAN, Emine KOÇ
  • Tüm Vücut Radyasyonu Uygulanan Ratlarda Oksidatif Hasar Üzerine Propolisin Etkisi
         Mehtap ÖZÇELİK1, Mine ERİŞİR2, Osman GÜLER3, Murat BAYKARA4
  • Sıcak Stres Koşulları Altındaki Etlik Bıldırcınlarda Karma Yeme İki Farklı Metot İle Korunan Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Performans, Karkas Özellikleri ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
         Taha GÜRSOY1, Mehmet ÇİFTÇİ2
  • Fisetin ve Alfa Lipoik Asidin Diyabetik Nöropatik Ağrı Üzerine Etkileri: Fare Modelinde In Vivo Davranışsal Çalışma
         Elif KILIÇ KAN1, Ahmet AYAR2, Ayşegül KURT2, Ramis ÇOLAK1
  • Ratlarda Sisplatinden Kaynaklanan Nefrotoksisite Üzerine Rutinin İyileştirici Etkileri
         Fatih Mehmet KANDEMİR1, Başak HANEDAN2, Mustafa Sinan AKTAŞ2, Sefa KÜÇÜKLER1, Cüneyt ÇAĞLAYAN3
  • Ratlarda Metotreksat ile Oluşturulan Karaciğer ve Böbrek Hasarı Üzerine Eskuletin’in Etkileri
         Mustafa CELLAT1, Tuncer KUTLU2
  • Rutin’in Deltamethrin ile Mide Toksisitesi Geliştirilen Ratlarda Oksidatif Stres, Apoptoz ve İnflamasyon Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
         Mustafa İLERİTÜRK, Tuba DOĞAN, Emine SATICI
  • Sütçü İneklerde Doğum Sonrası Vücut Kondüsyon Skoru, Kolostral IgG Konsantrasyonu, Karaciğer Lipid Metabolizması ve Oksidatif Stres Arasındaki Ilişkiler
         Efe KURTDEDE1, Arif KURTDEDE2, Erdal KARA3, Mehmet BAŞER4, Erman GÜLENDAĞ5
  • Demir Eksikliği Anemisi: Tedavinin Oksidatif Stres ile Ghrelin ve Nesfatin-1 Düzeylerine Etkileri
         Emrah ÇAYLAK
  • Deneysel Hiperkolesterolemide Melatoninin Oksidatif Stres Parametreleri, Dimetilarginin Dimetilaminohidrolaz ve Histopatolojik Değişiklikler Üzerine Etkileri
         Gülnur ASLAN1, Dilşad SEZGİN1, Ali Osman ÇERİBAŞI2, Dilek ARSLAN ATEŞŞAHİN3, Kezban CAN ŞAHNA4, Kazım ŞAHİN5, Engin ŞAHNA1
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]