[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 228-235
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Türkiye’deki Kadınlarda Kullanılan Aile Planlaması Yönteminin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerine Etkisi
Sümeyye BARUT1, Esra GÜNEY2, Tuba UÇAR2
1Fırat University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Elazığ, TÜRKİYE
2İnönü University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Malatya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kadın, aile planlaması, depresyon, anksiyete, stres

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’deki kadınlarda kullanılan AP yönteminin depresyon, anksiyete ve stres üzerine etkisini belirlemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı nitelikte olan bu çalışma web tabanlı online anket kullanılarak 453 evli kadınla yürütüldü. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Anksiyete Stres Ölçeği Kısa Formu” kullanılarak toplandı.

Bulgular: Çalışmada hormonal kontraseptif, intrauterin araç, kondom ve tüpligasyon yöntemlerinden birini kullanan kadınların hiçbir yöntem kullanmayan kadınlara göre stres ve anksiyete düzeylerinin daha düşük olduğu belirlendi. Ayrıca herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanmayan veya geleneksel yöntem kullanan kadınların, modern yöntemlerden herhangi birini kullanan kadınlara göre stres ve anksiyete düzeyleri daha yüksekti. Depresyon düzeyleri açısından gruplar arasında fark yoktu.

Sonuç: Ebe ve hemşirelerin kadınlara ve eşlerine modern aile planlaması yöntemleri hakkında danışmanlık vermesi kadınların AP kullanımından kaynaklanabilecek ruhsal sorunları azaltabileceği söylenebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]