[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 471-476
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ DEVLET HASTANESİ'NDE GÖREV YAPAN EVLİ, HAMİLE OLMAYAN HEMŞİRE, EBE VE BAYAN SAĞLIK TEKNİSYENLERİNDE PAP SMEAR TARAMASI
M. Yüksel GÜNGÖR, Leyla GÜNGÖR, Yasemin AÇIK, Ferdane OĞUZÖNCÜL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Pap smear, hemşire,ebe, bayan sağlık teknisyeni, Pap-smear, nurse, midwive, female health technicia

Bu çalışma Elazığ Devlet Hastanesi (EDH)'nde görev yapan evli, hamile olmayan; hemşire, ebe ve bayan sağlık teknisyenlerinde servikal hücre değişikliklerinin erken dönemde saptanması amacıyla yapıldı.

Elazığ Devlet Hastanesinde Aralık 2000-Şubat 2001 tarihleri arasında görev yapan evli ve hamile olamayan toplam 120 hemşire, ebe ve bayan sağlık teknisyeni bu çalışmanın kapsamına alınmış olup, 86 sına ulaşılmıştır. Cevaplılık oranı %71.7 olmuştur.

Yaş ortalaması 35.57 (SD: 5.96) dır. Bayan sağlık çalışanlarının %54.7 (47 kişi) gibi büyük bir kısmı halen sigara içmektedir. Katılımcıların %58.1'i (50 kişi) daha önce pap smear tarama testi yaptırmadıklarını belirtmişlerdir. Pap smear tarama testi hangi sıklıkla yapılmalı sorusunu, çalışmaya alınan kişilerin %40.7'si (35 kişi) yılda bir kez, %39.5'i (34 kişi) 6 ayda bir yaptırmak gerektiğini ifade etmişlerdir. Alınan pap smear tarama testi sonuçlarına baktığımızda, %79.1'inde (68 kişi) Class II sonucu, %3.5'inde (3 kişi) Class IIIA sonucu gelmiştir.

Elazığ Devlet Hastanesinde görev yapan evli ve hamile olmayan; hemşire, ebe ve bayan sağlık teknisyenlerinin peryodik olarak pap smear testi yaptırma oranları oldukça düşüktür. Bu nedenle cinsel yönden aktif olan bütün kadınların yılda en az bir kez olmak üzere peryodik aralıklarla pap smear testi yaptırmaları için eğitim ve hizmet sunumuna öncelik verilmelidir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]