[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2001, Cilt 15, Sayı 3
OBEZ HASTALARDA ŞİDDETİ DÜZENLİ OLARAK ARTAN YÜKE KARŞI YAPILAN EGZERSİZİN SERUM LEPTİN DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Oğuz ÖZÇELİK, Ramiz ÇOLAK, Abdullah YAŞAR, Haluk KELEŞTİMUR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SİGARA İÇENLERDE PLAZMA TOTAL HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE LİPİT PARAMETRELERİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Gürkan ÇIKIM, M. Ferit GÜRSU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SPİNAL ANESTEZİ UYGULANAN VARİS OLGULARINDA HİPERBARİK BUPİVAKAİN VE PRİLOKAİNİN POSTOPERATİF MOTOR FONKSİYONLARA ETKİSİ
Osman Tansel DARÇIN, Yaşar ÖZKUL, Süleyman GANİDAĞLI, Lütfü BAKTIROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN GEBELERDE ANEMİ PREVALANSI
Edibe PİRİNÇCİ, Yasemin AÇIK, Mehmet BOSTANCI, Semiha EREN, Hülya BERİTANLI
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YENİ BİR KALP CERRAHİSİ MERKEZİNDEKİ 200 OLGUNUN EUROSCORE SİSTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ali RAHMAN, Oktay BURMA, Ayhan UYSAL, Güray ŞIRACI, Mustafa Kemal BAYAR, Erdoğan İLKAY, Emir DÖNDER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ DEVLET HASTANESİ AİLE PLANLAMASI POLİKLİNİĞİNE İSTEYEREK DÜŞÜK YAPMAK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN GEBELİĞİ SONLANDIRMAYA YÖNELİK UYGULADIKLARI GELENEKSEL YÖNTEMLER VE DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ
Yüksel GÜNGÖR, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL, Leyla GÜNGÖR, Yasemin AÇIK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PROPOFOL VE TİOPENTAL’E BAĞLI BİLİNÇ DERLENMESİNDE BISPECTRAL İNDEKS MONİTÖRİZASYONU
M. Akif YAŞAR, Ömer L. ERHAN, Mustafa AKIN, Hakan GÜLBAYRAK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ DEVLET HASTANESİ'NDE GÖREV YAPAN EVLİ, HAMİLE OLMAYAN HEMŞİRE, EBE VE BAYAN SAĞLIK TEKNİSYENLERİNDE PAP SMEAR TARAMASI
M. Yüksel GÜNGÖR, Leyla GÜNGÖR, Yasemin AÇIK, Ferdane OĞUZÖNCÜL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HASTANE ŞARTLARINDA VE DIŞINDA YAPILAN SÜNNETLERDE EN SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR
M. Kemal ATİKELER, İlhan GEÇİT, M. Nuri BODAKÇİ, Ertürk ERGİN, F. Ahmet ŞENOL, M. Sezai OĞRAŞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MEME KİTLELERİNİN BENİGN-MALİGN AYIRIMINDA ULTRASONOGRAFİNİN DEĞERİ
Mete ÖZDİKİCİ, Zeki BAKIR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PELVİS RENALİS TÜMÖRLERİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
M. Kemal ATİKELER, İlhan GEÇİT, M. Sezai OĞRAŞ, M. Nuri BODAKÇİ, Ertürk ERGİN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FARKLI ANESTEZİ UYGULAMALARINDA BULANTI-KUSMA
M.Akif YAŞAR, Nilgün ALPAY
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU ESNASINDA ETANOL KULLANILARAK İRRİGANT SIVI ABSORBSİYONUNUN İZLENMESI
İdris DİNÇER, Azize BEŞTAŞ, Mustafa Kemal BAYAR, Mehmet Akif YAŞAR, Mustafa Kemal ATİKELER, Ömer Lütfi ERHAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OKÜLER TOKSOPLAZMOZİS
Turgut YILMAZ, Ahmet ERENSOY
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI
Ahmet KALKAN, Kubbettin DEMİRBAĞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]