[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2000, Cilt 14, Sayı 2
ETANOL İLE OLUŞTURULMUŞ KARACİĞER HASARINDA MELATONİNİN OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ KORUYUCU ETKİSİ
Halit CANATAN,Bilal ÜSTÜNDAĞ, İ.Halil BAHÇECİOĞLU, Fikret KARATAŞ, İbrahim H. ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KÖPEK DİZ EKLEMİNİN ROMATOİD ARTRİTLİ SİNOVİYAL DOKUSUNDA MİKROSKOBİK BULGULAR
Leyla Canpolat, Oya Sağıroğlu
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELEKTROMANYETİK ALANIN FETUS BÖBREĞİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCE YAPI DÜZEYİNDE İNCELENMESİ
Meryem ÇAM, Suna ÖMEROĞLU, Deniz ERDOĞAN, M. Tahir HATİBOĞLU, Serhat ÖZYAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PRO-ÖSTRUS EVRESİNDEKİ RATLARDA SERUM GONADOTROPİN HORMONLARI İLE β-ENDORFİN SEKRESYON PROFİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Selahattin KUMRU, Ekrem SAPMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TORSİYONLARA BAĞLI OLUŞAN OVER İSKEMİLERİNDE İSKEMİ ETKİLERİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA KARNİTİN KULLANIMI
Rasim MOĞOLKOÇ, Hüsnü ÇELİK, İbrahim M. ÖZERCAN, Niyazi TUĞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

UNSTABLE ANGİNA PEKTORİSLİ HASTALARDA C-REAKTİF PROTEİN (C-RP) DÜZEYLERİ VE KORONER ARTER TUTULUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Mehmet AKBULUT, Yusuf ÖZKAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ OLGULARDA TRANSİZYONEL ZONDA İZOLE PROSTAT İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ (PIN) İNSİDANSI VE YAŞ, PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN (PSA) VE PSA DANSİTESİ İLE OLAN İLİŞKİSİ
M. Kemal ATİKELER, Rahmi ONUR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EREKTİL DİSFONKSİYON TEDAVİSİNDE İNTRAKAVERNOZAL VAZOAKTİF MADDE ENJEKSİYONU: DEĞİŞİK TEDAVİ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
M. Kemal ATİKELER, Ertürk ERGİN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇEŞİTLİ KANSER TİPLERİNDE KROMOZOMAL FRAJİL BÖLGELERİN ARAŞTIRILMASI
Necati DENİZ, Halit ELYAS, Haluk AKIN, Hüseyin YÜCE
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KÖY OKULLARINDA EKTOPARAZİT VE BARSAK PARAZİTLERİ YAYGINLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Ahmet GÖDEKMERDAN , Ahmet ÖZKEKLİKCİ, Mustafa KAPLAN , Hasan YILMAZ , Murat AYGEN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ATEROSKLEROZ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE MUTFAK ALIŞKANLIKLARININ (ŞAVAK PEYNİRİ VE BENZERİ YİYECEKLERİN) İSKEMİK KALP HASTALIĞI GELİŞİMİ YÖNÜNDEN ÖNEMİ
Ali Erhan KILIÇOĞLU, İ. Nadi ARSLAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OBEZ BİREYLERDE ORLİSTAT TEDAVİSİNİN KİLO KAYBI VE KAN LİPİD DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Yusuf ÖZKAN, Mehmet AKBULUT, Emir DÖNDER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PELVİK KİTLE VE GENİTAL TÜBERKÜLOZ
Ekrem Sapmaz, Hüsnü Çelik
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MEME KARSİNOMLARINDA KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK PROGNOSTİK PARAMETRELER İLE p53 VE AgNOR BOYANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Hayreddin YEKELER, Cengiz DOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TÜBERKÜLOZ ÖN TANILI HASTALARDA MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS ANTİKORLARININ DAĞILIMI
Ahmet YÜCEL, Süleyman ÖNAL, Vedat BULUT, Tuncer TUĞ, Mustafa YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNFANTİL POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI ( POTTER TİP-1 )- OLGU SUNUMU -
Hüsnü ÇELİK, Ekrem SAPMAZ, Dr. Ebru GÖZERİ, Leyla ÖZCEYHAN BEYTUR, Aygen ALTINGÜL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

LAPAROSKOPİK TUBAL STERİLİZASYON SONRASI NADİR GÖRÜLEN BİR EKTOPİK GEBELİK OLGUSU
Selahattin KUMRU, Ekrem SAPMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TUBA UTERİNA ADENOKARSİNOMU
İbrahim H. ÖZERCAN, Mehmet ŞİMŞEK, Bengü ÇOBANOĞLU, M.Reşat ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PERYODİK ATEŞ SENDROMU
A. Hakan AYDINOĞLU, A. Denizmen AYGÜN, Erdal TAŞKIN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YÜKSEK ENDOTELLİ VENÜLLER
D Özlem ÖZTÜRK, Ayça IŞIK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ YÖRESİNİN BİLİNMEYEN TIBBİ BİTKİLERİ
Şemsettin CİVELEK, İsmailTÜRKOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]