[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 321-330
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ATEROSKLEROZ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE MUTFAK ALIŞKANLIKLARININ (ŞAVAK PEYNİRİ VE BENZERİ YİYECEKLERİN) İSKEMİK KALP HASTALIĞI GELİŞİMİ YÖNÜNDEN ÖNEMİ
Ali Erhan KILIÇOĞLU, İ. Nadi ARSLAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elazığ yöresi, ateroskleroz, risk faktörleri, beslenme alışkanlığı

Elazığ ve yöresinde koroner risk faktörlerinin (KRF) sıklığı ve beslenme alışkanlığının ateroskleroz gelişimi yönünden öneminin incelenmesi hedeflendi. Elazığ merkezden 595 vaka (Grup I) ve yöresel besinlerin (tereyağı, kavurma, tam yağlı salamura ve tulum peyniri gibi) daha sık kullanılma alışkanlığının olduğu bölgeden 405 vaka (Grup II) çalışmaya alındı.

Vakaların yaş, cins, boy, ağırlık, ateroskleroza ait aile öyküsü, beslenme alışkanlığı, hipertansiyon, diyabet, obesite, yaşam biçimi, sigara, alkol, yaşadığı yer ve kan lipidleri gibi KRF’i, bölgelere, cinsiyete, yaş gruplarına ve beslenme alışkanlıklarına göre incelendi.

Vakalar, cinsiyete göre karşılaştırıldığında total kollesterol (TK), trigliserid (TG), LDL-K, sigara içimi, alkol kullanımı ve ateroskleroz düşündüren EKG bulguları, istatistiksel olarak erkeklerde (p<0.001), obezite ise kadınlarda ise (p<0.001) daha yüksekti. Diğer risk faktörleri arasında anlamlı fark gözlenmedi. Gruplar arasında, sadece hipertansiyon Elazığ merkezde istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) şekilde yüksekti.

Ancak, yöremizdeki lipid parametreleri, KRF’i, koroner arter hastalığı (KAH) Türkiye ortalamasının üzerinde bulundu. Yapılacak bilimsel çalışmalar yanında, Bölge halkının KRF yönünden, primer ve sekonder korunma yöntemleri konusunda eğitimleriyle yöresel beslenme alışkanlıklarının uygun hale getirilmesi, KAH yaygınlığı ve buna bağlı ölümlerin azaltılabilmesinde yararlı olabilecektir.

* Bu çalışma FÜNAF tarafından 340 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]