[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 359-362
[ English ] [ PDF ]
LAPAROSKOPİK TUBAL STERİLİZASYON SONRASI NADİR GÖRÜLEN BİR EKTOPİK GEBELİK OLGUSU
Selahattin KUMRU, Ekrem SAPMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, laparoskopik tubal sterilizasyon

Bilateral laparoskopik tubal sterilizasyon sonrası nadir görülen bir ektopik gebelik olgusu güncel bilgiler ışığında değerlendirilerek sunuldu.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]