[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 359-362
[ Turkish ] [ PDF ]
A Rare Case of Ectopic Pregnancy After Lapaorscopic Tubal Sterilization
Selahattin KUMRU, Ekrem SAPMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Keywords: Ectopic pregnancy, laparoskopic tubal sterilization

A rare case of tubal ectopic pregnancy after bilateral laparoscopic tubal sterilization was diagnosed. The current literature relavant to the case also reviwed.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]