[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 287-290
[ English ] [ PDF ]
TORSİYONLARA BAĞLI OLUŞAN OVER İSKEMİLERİNDE İSKEMİ ETKİLERİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA KARNİTİN KULLANIMI
Rasim MOĞOLKOÇ, Hüsnü ÇELİK, İbrahim M. ÖZERCAN, Niyazi TUĞ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: L-Karnitin, Adneksiyal Torsiyon, iskemi, Rat

Amaç: Bu Çalışma, adneksiyal torsiyonlarda meydana gelen over iskemilerinde over dokusunda oluşacak iskemi etkilerini azaltmak amacıyla proflaktik L-Karnitin kullanılmasının etkinliğini araştırmak amacıyla yapıldı

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla toplam 14 wistar tipi rat kullanıldı. Ratlar iki gruba ayrıldı. Oluşturulan torsiyon modelinde overler iki saat süreyle iskemiye maruz bırakıldı. Gruplardan birisine (Grup 1) torsiyondan 24 saat önce intraperitoneal karnitin verilmeye başlandı. Diğer gruba ise herhangi bir ilaç verilmedi. iskemi süresi sonunda çıkarılan over dokularının ışık mikroskobunda histopatolojik incelemesi yapıldı. Elde edilen sonuçlar kontrol grubu sonuçları ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Karnitin verilen grupta (Grup 1) folikülleri döşeyen granüloza hücrelerinde hidropik şişme gibi dejeneratif bulgulara raştlanmaz iken Karnitin verilmeyen grupta (Grup ll) ise hidropik şişme belirgindi Her iki grupta stromal hücrelerde herhangi bir değişiklik izlenmedi. Gruplar arası fark istatistiki olarak anlamh bulundu.

Sonuç: Torsiyondan şüphelenildiği durumlarda intravenöz verilen karnitin tanıda gecikilen durumlarda overlerde torsiyon olsa bile torsiyona bağlı dokuda oluşan iskemi etkilerini azaltabilir


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]