[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2
2 makale bulundu.
  • KORONER KALP HASTALARI İLE ETİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİ TAŞIYAN BİREYLERDE PARAOKSONAZ AKTİVİTELERİ VE FENOTİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI
         M. Ferit GÜRSU, Mehmet ÖZDİN, Funda GÜLCÜ
  • Aerobik Egzersiz Programının Koroner Kalp Hastalarının Kardiyak Fonksiyonları Üzerine Etkisi
         İbrahim CİCİOĞLU1, Alper KARADAĞ2, Mehmet BALİN3, Mustafa YAVUZKIR3
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]