[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 363-366
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
TUBA UTERİNA ADENOKARSİNOMU
İbrahim H. ÖZERCAN, Mehmet ŞİMŞEK, Bengü ÇOBANOĞLU, M.Reşat ÖZERCAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tuba uterina, adenokarsinom
Özet
Tuba uterinanın primer adenokarsinomları oldukça nadir görülen tümörlerdir. Görülen semptomlar nonspesifik olduğundan preoperatif tanı oldukça azdır. 42 yaşında pelvik ağrı şikayeti olan hastada torsiyon ve tuba-ovaryan abse ön tanılarıyla uygulanan ameliyat sonucu tanı konulan primer tuba adenokarsinomu olgusu nadir görülmesi ve nonspesifik semptomlarla ortaya çıkması nedeniyle sunuldu.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]