[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 367-372
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
PERYODİK ATEŞ SENDROMU
A. Hakan AYDINOĞLU, A. Denizmen AYGÜN, Erdal TAŞKIN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Peryodik ateş, Sendrom
Özet
Periyodik ateş sedromu (PASAF sendromu) peryodik ateş, aftöz stomatit, servikal adenit ve farenjit ile karakterize bir sendromdur. Tipik olarak ateş atakları 28 günde bir tekrarlar ve beş gün sürer. Çocukların ataklar sırasında kısmen, ataklar arasında ise tamamen sağlıklı görünümü yanı sıra normal büyüme ve gelişme bu sendromun diğer özellikleridir. PASAF sendromunun sebebi bilinmemektedir. Etyopatogenezde immün regülasyon bozukluğu ya da infeksiyonların rol aldığı düşünülmektedir. Bu sendroma tanı koydurucu özgün bir tetkik yoktur. Ateş atağı sırasında sıklıkla hafif lökositoz ve artmış eritrosit sedimentasyon hızı görülür. FASAF sendromunun ayırıcı tanısında siklik nötropeni, hiperimmunglobulin D sendromu, Ailesel Akdeniz Ateşi, Hibernian ateş ve Behçet hastalığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sendromun tedavisinde, ateş atakları sırasında prednizon kullanımı ve proflaktik tedavi için simetidin önerilir. Seçilmiş bazı özel vakalarda tonsillektomi tercih edilir. Bu derlemede çocukluk çağının kısmen yeni tanımlanan bu sendromun genel özelliklerine dikkat çekildi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]