[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 373-378
[ English ] [ PDF ]
YÜKSEK ENDOTELLİ VENÜLLER
D Özlem ÖZTÜRK1, Ayça IŞIK2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta-TÜRKİYE
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Lenf düğümü, yüksek endotelli venül, lenfosit göçü

Lenfositlerin lenf sistemi organlarına ve enfeksiyon alanlarına girişi henüz pek az anlaşılabilmiş bir konudur. Lenfositlerin girişini düzenleyen özelleşmiş damarlar olan yüksek endotelli venüller (YEV), lenf düğümlerinde parakorteks bölgesinde bulunur.

YEV’ler, ince yapı ve endotel hücrelerinin enzimatik özellikleri açısından diğer kan damarlarından oldukça farklıdırlar. Bu derlemede normal kan damarları ile YEV’ler çok yönlü olarak karşılaştırılmış ve lenfosit göçü hakkında da bilgiler verilmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]