[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
1999, Cilt 13, Sayı 1
SIÇAN HARDER BEZİ (GL. PALPABRE TERTIA) ÜZERINE SÜREKLI IŞIK VE KARANLIĞIN ETKILERININ IŞIK MIKROSKOBIK DÜZEYDE İNCELENMESI
Leyla CANPOLAT, Aysel KÜKNER, Enver OZAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIÇAN DORSAL KÖK GANGLİON SİNİR HÜCRE KÜLTÜRÜ HÜCRE İÇİ KALSİYUM DEPOLARINA KAFEİNİN ETKİSİNDE PERTUSSİS TOKSİN DUYARLI G-PROTEİNLERİN ROLÜ
Ahmet AYAR, Kadir SERVİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOBAYLARDA TOPİKAL E VİTAMİNİNİN ULTRAVİYOLE B’YE KARŞI KORUYUCU ETKİSİ
Belkız UYAR, Yunus SARAL, Ahmet AYAR, İbrahim KÖKÇAM, Mustafa NAZIROĞLU, Şule YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KARBONTETRAKLORÜRLE HEPATİK YETMEZLİK OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDAKİ BEYİN ÖDEMİNİN ELEKTRON MİKROSKOBİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Leyla CANPOLAT, AYSEL KÜKNER, GIYASETTİN BAYDAŞ, Candan ÖZOĞUL, Mustafa NAZİROĞLU, Enver OZAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIÇANDA PRENATAL VE NEONATAL DÖNEMLERDE DERİ GELİŞİMİ
Serpil Ünver SARAYDIN, Yücel Başımoğlu KOCA, Yasemin GÜNAY, Emel KOPTAGEL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HEPATİK ENSEFALOPATİ OLUŞTURULAN RATLARIN KAN-BEYİN BARİYER GEÇİRGENLİĞİNDEKİ DEĞİŞMELER*
Abdulbaki TÜRKOĞLU, F. Emel EKŞİOĞLU, Gıyasettin BAYDAŞ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SUBAKUT DÖNEMDE SOLUNAN FORMALDEHİTİN SIÇANLARIN LEYDİG HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİ
Mustafa SARSILMAZ, Oğuz Aslan ÖZEN, Nusret AKPOLAT, İlter KUŞ, Ahmet SONGUR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ İ Lİ VE YÖRESİNDE HEPATİT E PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI*
Süleyman Sırrı KILIÇ, Ayhan AKBULUT, Süleyman FELEK, Ahmet KALKAN, Hatice Handan AKBULUT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GLOKOMLU HASTALARDA OKÜLER ARTERLERİN RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFI ILE DEĞERLENDIRILMESI *
Selami SERHATLIOĞLU, Murat AKFIRAT, Alptekin OKÇU, Hüseyin ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ YÖRESİNDE TOXOCARA CANİS SEROPREVALANSI (ÖN ÇALIŞMA)*
Mustafa KAPLAN, Ahmet GÖDEKMERDAN, Ahmet KALKAN, Ahmet ERENSOY, Mehmet ÖZDEN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SPONTAN PERİRENAL HEMORAJİ : 3 OLGU NEDENİYLE
Atilla SEMERCİÖZ, M.Kemal ATİKELER, Selami SERHATLIOĞL, Fatih R. YALÇINKAYA, Hayrettin YEKELER, Can BAYDİNÇ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ERKEKLERDE EREKTİL DİSFONKSİYONDA GÜNCEL MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Ferhat BERKMEN, Arslan ARDIÇOĞLU, İrfan ORHAN, Fatih YALÇINKAYA, Emin MURAT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

NÖRONLARDA KALSİYUM-BAĞIMLI KLOR- KANALI AKIMLARININ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE FİZYOLOJİK ROLLERİ
Ahmet AYAR, Kadir SERVİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OPİOİDLER VE ÜREME FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
Bayram YILMAZ, Vahit KONAR
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TESTİSİN LEİOMYOSARKOMU
Atilla SEMERCİÖZ, İbrahim ÖZERCAN, M.Kemal ATİKELER, Orhan YALÇIN, Fatih R. YALÇINKAYA, Can BAYDİNÇ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PROSTAT KANSERLERİNİN TANISINDA TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİ VE SERUM PSA DÜZEYLERİNİN KORELASYONU*
Selami SERHATLIOĞLU , Alptekin OKÇU , Hüseyin ÖZDEMİR , Murat AKFIRAT, Emir ŞİLİT ,İlhan GEÇİT
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

NİFEDİPİNİN SIÇANDA PENİSİLİN İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL EPİLEPSİYE ETKİSİ*
Faruk BAĞIRICI, Fatih M. GÖKÇE, Cafer MARANGOZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MESANE KANSERİ TEDAVİSİ: 5O OLGUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Arslan ARDIÇOĞLU, Fatih YALÇINKAYA, İrfan ORHAN, Rahmi ONUR, Emin MURAT, Can BAYDİNÇ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TESTİS TÜMÖRLÜ HASTALARDA TEDAVİ SONRASI SEKSÜEL DİSFONKSİYONLAR
Arslan ARDIÇOĞLU, Fatih R. YALÇINKAYA, İrfan ORHAN, Can BAYDİNÇ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SEREBROSPİNAL SIVI KAYBININ OLUŞTURDUĞU ELEKTROKOKLEOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLER
Hülya EROL, Şinasi YALÇIN, Üzeyir GÖK, Onur ÇELİK, İrfan KAYGUSUZ, Ahmet ÖZTÜRK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE SERUM β- KAROTEN DÜZEYLERİ
A.Z Karakılçık, M Zerin, Y Nazlıgül , M Ertürk, G Baydaş
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]