[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 097-100
[ English ] [ PDF ]
TESTİS TÜMÖRLÜ HASTALARDA TEDAVİ SONRASI SEKSÜEL DİSFONKSİYONLAR
Arslan ARDIÇOĞLU, Fatih R. YALÇINKAYA, İrfan ORHAN, Can BAYDİNÇ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Testis tümörü, sexüel bozukluklar

Testis tümörlü hastaların tedavileri sonucunda meydana gelen seksüel disfonksiyon ve fertilite sorunları önemlidir. Bu hastaların tedavisinde uygulanan radyoterapi, kemoterapi, ve cerrahi girişimler değişik derecelerde seksüel disfonksiyona neden olmaktadır. Bu tedavilerin, ayrıca fertilite üzerindede olumsuz etkileri vardır. Bu çalışmada, testis tümörü nedeniyle tedavi gören 89 hastanın seksüel disfonksiyonları araştırıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]