[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 097-100
[ Turkish ] [ PDF ]
Sexual Dysfunctıons In Patıents After Treatment Wıth Testıcular Cancer
Arslan ARDIÇOĞLU, Fatih R. YALÇINKAYA, İrfan ORHAN, Can BAYDİNÇ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Keywords: Testis cancer, sexual dysfunction.

Sexual dysfunction and fertility problems of importance which are caused by the effective treatment of testicular cancer. The three most widely used treatment for testicular cancer (radiotherapy, chemotherapy, surgery) all cause varying degrees of sexual dysfunctions. Sexual dysfunction in 89 patients with testicular cancer is reviewed and discussed.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]