[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-058
[ English ] [ PDF ]
SPONTAN PERİRENAL HEMORAJİ : 3 OLGU NEDENİYLE
Atilla SEMERCİÖZ, M.Kemal ATİKELER, Selami SERHATLIOĞL, Fatih R. YALÇINKAYA, Hayrettin YEKELER, Can BAYDİNÇ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Perirenal hemoraji, anjiomyolipoma, poliarteritis nodoza

Spontan perirenal hemoraji çeşitli lokal ve sistemik nedenlerle ortaya çıkan nadir bir klinik durumdur.3 olgu nedeniyle, benign böbrek tümörü olan anjiomyolipoma ve sistemik bir vaskulit olan poliarteritis nodoza literatür ışığında tartışılarak tedavi yaklaşımları gözden geçirildi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]