[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-058
[ Turkish ] [ PDF ]
Spontaneous Perirenal Hemorrhage; Presentation of Three Cases
Atilla SEMERCİÖZ, M.Kemal ATİKELER, Selami SERHATLIOĞL, Fatih R. YALÇINKAYA, Hayrettin YEKELER, Can BAYDİNÇ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Elazığ / TÜRKİYE
Keywords: Perirenal hemorrhage, angiomyolipoma, polyarteritis nodosa

Spontaneous perirenal hemorrhage is a rare clinical case induced by various local and systemic factors.In this report, 3 cases one with angiomyolipoma which is a benign kidney tumor, and one with polyarteritis nodosa which is a systemic vasculitis were presented. Recent literature and treatment regimens were reviewed.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]