[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ English ] [ PDF ]
SIÇAN HARDER BEZİ (GL. PALPABRE TERTIA) ÜZERINE SÜREKLI IŞIK VE KARANLIĞIN ETKILERININ IŞIK MIKROSKOBIK DÜZEYDE İNCELENMESI
Leyla CANPOLAT, Aysel KÜKNER, Enver OZAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Harder bezi, fotoperiyot, mikroskopi.

Sürekli ışık ve karanlık Harder bezinde değişikliklere neden olur. Bu çalışmada ergin erkek sıçanlar 1,7,15 ve 30 gün, sürekli ışık ve karanlığa maruz bırakılıp, Harder bezinin yapısal değişiklikleri incelendi. Sürekli ışık ve karanlık bez yapısında değişikliklere neden oldu. En fazla etkilenme ışık maruziyetine kalan sıçan grubundaydı. Işık maruzi-yetinde 1. Günde bez lümeninin porfirin birikintisi içerdiği, tübül lümeninin genişlediği, tübül epitelinin boyunun kıs-aldığı gözlenirken 7,15 ve 30. günlerde şiddeti gittikçe artan bağ dokusu artımı ile porfirinin kaybı görüldü. 30. Günde tamamen bez yapılarının bozulmasıyla birlikte yapının dejenerasyona gittiği gözlendi. Karanlık maruziyetinde bezde çok fazla değişiklik gözlenmedi. Tübüller daha hipertrofik görünümlüydü. Bu çalışma, sürekli ışık ve karanlık fotoperi-yot ritm değişikliklerinin, Harder bezlerine olan etkilerine kanıt sağlar.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]