[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 088-094
[ English ] [ PDF ]
NİFEDİPİNİN SIÇANDA PENİSİLİN İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL EPİLEPSİYE ETKİSİ*
Faruk BAĞIRICI, Fatih M. GÖKÇE, Cafer MARANGOZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, empotans, tedavi, medikal

Erektil disfonksiyon Amerika Birleşik Devletlerinde 17-92 yaş arasında yaklaşık 10-20 milyon kişiyi etkilemektedir. Yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu olmamasına rağmen yaş ilerledikçe daha sık görülür. Empotans; seksüel performansın bozulmasına, kişisel ilişkilerin kopmasına ve de kişisel öz saygının azalmasına neden olur.

Empotansın güncel tedavi uygulamaları içinde; vakum pompaları, vasküler cerrahi, penil protez, intrakavernozal multipl ilaç enjeksiyonları, transuretral ve oral medikasyonlar yer almaktadır. Vakum pompalarının sık kullanılması güçtür ve penil travmalara yol açar. Vasküler cerrahide başarı oranı %31-80 arasında değişkenlik gösterir. Penil protez ise pahalı, invaziv ve dönüşümsüz olup penil deformitelere yol açar.

Bu çalışma erektil disfonksiyonlu erkeklerde güncel medikal tedavi yöntemlerine dikkat çekme amacını taşımaktadır.

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu Tarafından T. 128 No’lu proje olarak desteklenen bu çalışma, 29 Eylül - 4 Ekim 1997 tarihleri arasında Adana’da düzenlenen Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]