[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1
1 makale bulundu.
  • Kronik Böbrek Hastalığında Trigliserit/HDL Oranı Kardiyak Riskinin Öngördürücüsü Olabilir mi?
         Ahmet AKTAŞ1, Mustafa Asım GEDİKLİ1, Canan KARA1, Muhammed Raşid BAKIR2
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]