[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 081-082
[ English ] [ PDF ]
TESTİSİN LEİOMYOSARKOMU
Atilla SEMERCİÖZ, İbrahim ÖZERCAN, M.Kemal ATİKELER, Orhan YALÇIN, Fatih R. YALÇINKAYA, Can BAYDİNÇ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, ELAZIĞ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Leiomyosarkoma, testis

Leiomyosarkoma, testiste nadir görülen bir tümördür ve literatürde çok az vaka vardır. Sunulan vaka, sol testiste üç aydan beri ağrısız kitlesi olan 68 yaşında bir hastadır.Ultrasonografide heterojen yapılı bir kitle tespit edildi, tümor belirleyicileri normal bulundu.Yüksek inguinal kesi ile sol orşiektomi uygulandı.

Histopatolojik incelelemede bir çok mitotik figure sahip İg şeklinde tümör hücreleri gözlendi. Vaka, çok nadir gözlenmesi nedeniyle sunulmuştur.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]