[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 107-110
[ English ] [ PDF ]
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE SERUM β- KAROTEN DÜZEYLERİ
A.Z Karakılçık1, M Zerin1, Y Nazlıgül 2, M Ertürk3, G Baydaş4
Department of Physiology1, Internal Medicine2, and Urology3, Faculty of Medicine, Harran University;
Department of Physiology4, Faculty of Medicine, Firat University
Anahtar Kelimeler: Serum β-karoten, Kronik böbrek yetmezliği

β-karoten önemli bir antioksidan maddedir ve doymamış yağların oksidasyonu önleyerek serbest radikallerin (FR) oluşumunu baskılar.Serbest radikaller dokular ve hücresel zarlardaki enzimler, proteinler ve lipitlerin dejenerasyonunda oldukça etkili bir role sahiptir.Serum β-karoten düzeyinin düşük olması kronik böbrek yetmezliği (CRF) etiyolojisinde önemli bir risk faktörü olabilir.Bu yüzden 36 kronik böbrek yetmezliği olan hemodializ hastası ile 20 sağlıklı kontrolde serum β-karoten düzeylerinin araştırdık.Hastalar ve kontrollerdeki β-karoten değerleri sırası ile 108.47 ve 155.00 µg/dl olarak saptandı.Bu esansiyel maddenin kontrollerdeki değerleri istatiksel olarak hastaların değerlerinden daha yüksekteki (P<0.005).Bu sonuçlara göre serum β-karoten düzeyinin düşük olması kronik böbrek yetmezliği etiyolojisinde önemli bir rol oynayabilir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]