[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1998, Cilt 12, Sayı 1
  HİPOTİROİDİNİN SPERMATOGENEZİS ÜZERİNE ETKİSİ İLE TEDAVİDE L-TİROKSİN VE ÇİNKO KULLANIMI
Orhan YALÇIN, Lütfi TAHMAZ, İbrahim ÖZERCAN, Mustafa ERDOĞAN, İzzet KOÇAK, Çağatay ÇİFTER
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  DENEYSEL OLARAK SİROZ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA KARACİĞER ARGİNAZ ENZİM DÜZEYİ
İhsan HALİFEOĞLU Nevin İLHAN Necip İLHAN
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  ELAZIĞ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN KADINLARIN AİLE PLANLAMASI KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARI
Yasemin AÇIK, Edibe DİNÇ, S EREN, Hafize SEZER, Toker ERGÜDER, Ferdane OĞUZÖNCÜL, Aytaç POLAT
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  ELAZIĞ İLİNİN 1996 YILI SAĞLIK VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yasemin AÇIK, Edibe DİNÇ, Suna BENLİ
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLU ÇOCUKLARDA KÜLTÜR VE UYGUN ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
A.Denizmen AYGÜN, Filiz YAŞAR, Fuat SOYLU, Kenan KOCABAY, Hüseyin GÜVENÇ
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  ELAZIĞ İL MERKEZİ MERKEZ İLÇEYE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEMEL SAĞLIK HİZMETİ SUNAN HEMŞİRE VE EBELERİN BAĞIŞIKLAMA VE SOĞUK ZİNCİR KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ
Edibe DİNÇ, Mehmet BOSTANCI, Yasemin AÇIK
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  ELAZIĞ’DA 1990-1992 YILLARI ARASINDA ATEŞLİ SİLAHLA YARALANAN OLGULARIN ADLİ RAPORLARA DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
H.Ergin DÜLGER, Mehmet TOKDEMİR, Yasemin AÇIK
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  ELAZIĞ’DA VRİLEN ADLİ RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
H.Ergin DÜLGER, Yasemin AÇIK, Mehmet TOKDEMİR
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  SUBKLİNİK VARİKOSEL TANISINDA RENKLİ DOPPLER GÖRÜNTÜLEME
Selami SERHATLIOĞLU, Alptekin OKÇU, Murat AKFIRAT, Hüseyin ÖZDEMİR
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  İNTRAKRANYAL TÜMÖRLERİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE ANALİZİ
Selami SERHATLIOĞLU, Ayşe MURAT, Murat YENMEZ
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  DNA PARMAK İZİ İLE KİŞİ FARKLILIKLARININ GÖSTERİLMESİ
Mehmet TOKDEMİR, H.Ergin DÜLGER, Mehmet Ziya DOYMAZ
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  PROSTAT KANSERİNDE SERUM PROSTATİK ASİT FOSFATAZ VE PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN DÜZEYLERİNİN EVRE VE DİFERANSİYASYON DERECESİ İLE İLİŞKİSİ
Cafer UÇAR, Semih AYAN, Gökhan GÖKÇE, Cüneyd ÖZKÜRKÇÜGİL, Yener GÜLTEKİN
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ÜRİNER SİSTEM TAŞLARININ LABORATUVAR ANALİZLERİ
Sıtkı ORAK, Orhan YALÇIN, Mustafa YILMAZ
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Dandy-Walker Sendromu Olgusu
Hüseyin GÜVENÇ, A. Denizmen AYGÜN, Filiz YAŞAR, Kenan KOCABAY, Müzehher GÜVENÇ
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Sifingolipidler: Hücre İçinden Kalsiyum Salınımına Yol Açarak Etkili Olan Yeni Bir Sınıf İkincil Haberciler
Ahmet AYAR, Vahit KONAR
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  HARDER BEZİ
Leyla CANPOLAT
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Üre Döngüsü Enzimleri ve Enzim Bozuklukları
M.Ferit GÜRSU
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  KIRAATHANE ÇALIŞANLARININ BOĞAZ VE YANAKLARININ PATOJEN BAKTERİ VE CANDİDA KOLONİZASYONU YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Ayhan AKBULUT, Hatice Handan AKBULUT, Zülal AŞÇI, Ahmet KALAKN, Süleyman FELEK, Kazım KARAGÖZ, Süleyman Sırrı KILIÇ
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]