[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1998, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-028
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLU ÇOCUKLARDA KÜLTÜR VE UYGUN ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
A.Denizmen AYGÜN, Filiz YAŞAR, Fuat SOYLU, Kenan KOCABAY, Hüseyin GÜVENÇ
[ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]