[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1998, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 109-113
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
KIRAATHANE ÇALIŞANLARININ BOĞAZ VE YANAKLARININ PATOJEN BAKTERİ VE CANDİDA KOLONİZASYONU YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Ayhan AKBULUT, Hatice Handan AKBULUT, Zülal AŞÇI, Ahmet KALAKN, Süleyman FELEK, Kazım KARAGÖZ, Süleyman Sırrı KILIÇ
[ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]