[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1998, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-071
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
PROSTAT KANSERİNDE SERUM PROSTATİK ASİT FOSFATAZ VE PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN DÜZEYLERİNİN EVRE VE DİFERANSİYASYON DERECESİ İLE İLİŞKİSİ
Cafer UÇAR, Semih AYAN, Gökhan GÖKÇE, Cüneyd ÖZKÜRKÇÜGİL, Yener GÜLTEKİN
[ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]