[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1998, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-010
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
DENEYSEL OLARAK SİROZ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA KARACİĞER ARGİNAZ ENZİM DÜZEYİ
İhsan HALİFEOĞLU Nevin İLHAN Necip İLHAN
[ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]