[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1998, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-016
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
HİPOTİROİDİNİN SPERMATOGENEZİS ÜZERİNE ETKİSİ İLE TEDAVİDE L-TİROKSİN VE ÇİNKO KULLANIMI
Orhan YALÇIN, Lütfi TAHMAZ, İbrahim ÖZERCAN, Mustafa ERDOĞAN, İzzet KOÇAK, Çağatay ÇİFTER
[ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]