[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-030
[ English ] [ PDF ]
SIÇANDA PRENATAL VE NEONATAL DÖNEMLERDE DERİ GELİŞİMİ
Serpil Ünver SARAYDIN, Yücel Başımoğlu KOCA, Yasemin GÜNAY, Emel KOPTAGEL
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sivas /TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Deri, gelişim, sıçan, mikroskopi

Bu çalışmada sıçan derisi gelişiminin prenatal 13, 17, 19, 21 ve neonatal 3. günlerinde farklı histokimyasal boyama yöntemleri ile incelenmesi amaçlanmıştır. Sıçan deri örneklerinin kalın kesitleri hematoksilen-eozin, Mallory-Azan, Grimelius, PAS reaksiyonu ile boyandı. Prenatal 17, 21 neonatal 3. günlerde alınan deri örnekleri gluteraldehit, osmium tetroksitle fikse edilip, Araldit CY 212 içerisinde bloklandı ve alınan yarı-ince kesitler toluidin blue ile boyanarak ışık mikroskobunda değerlendirildi.

Embriyonal 13. günde epidermis, periderm ve bazal tabaka olmak üzere 2 tabaka halindedir. Periderm tek katlı yassı epitelden, bazal tabaka tek katlı kübik epitelden oluşmuştur. Mezenşimal hücrelerin gevşek bir ağından oluşan dermisle epidermis arası düzgün bir hat şeklindedir. Fetal 17. günde oluşan epidermisde, bazal membran üzerine oturan, bazal hücre tabakası ve bunun üzerinde yer alan granüler hücre tabakası belirlenmiştir. Dermis içerisinde kollajen ve elastik lifler, kapiller ve bol miktarda kıl folikülleri bulunmaktadır. Ayrıca bu dönemde epidermis-dermis sınırında prepapiller yapılar oluşmaktadır.

Intrauterin 19. günde epidermis tabakası erişkine benzer bir şekilde düzenlenirken, dermiste kollajen liflerin yanısıra kapillerler sayıca artış göstermiş ve dermisten epidermise doğru papillar uzantılar belirginleşmiştir. Prenatal 21. günde epidermis, lifsel görünümlü belirgin bir keratin tabaka oluşturmuştur. Epidermisle birlikte gelişimini sürdüren dermiste epidermal ve dermal kök kılıflarından oluşan kıl folikülleri erişkine benzer yapı kazanmaktadır. Neonatal 3 günlük deri kesitlerinde epidermisin keratinli çok katlı yassı yapısını kazandığı, dermisde gittikçe artan miktarda kan damarları, bağ dokusu lifleri, fibroblastlar, kıl folikülleri ve dermisin alt bölümlerinde sitoplazması lipid ile dolu çok sayıda yağ hücresi yer aldığı görülmüştür.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]