[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-070
[ English ] [ PDF ]
NÖRONLARDA KALSİYUM-BAĞIMLI KLOR- KANALI AKIMLARININ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE FİZYOLOJİK ROLLERİ
Ahmet AYAR, Kadir SERVİ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, ELAZIĞ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kalsiyum-bağımlı klor kanalları, klor kanalı inhibitörleri, nöron

Nöronal hücre membranları çeşitli voltaj ve ligand kapılı iyon kanallarına sahiptir. Bu iyon kanallarının tipi ve lökasyonu bir nöronun elektriksel davranışını belirler. Sodyum, potasyum, klor ve kalsiyum kanalları membranda bulunan esas iyon kanallarıdır. Bu kanallardan bazıları kalsiyum-bağımlı olarak aktive olur ki bunlar; kalsiyum-bağımlı klor, kalsiyum-bağımlı potasyum, kalsiyum-bağımlı secici olmayan katyon kanallarıdır. Bu derlemede, nöronal kalsiyum-bağımlı klor kanallarının bazı farmakolojik ve biyofiziksel özellikleri ile fizyolojik rolleri tartışıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]