[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2002, Cilt 16, Sayı 3-4
DENEYSEL KARDİYAK İSKEMİ REPERFÜZYON HASARI SONRASI ERİTROSİT ANTİOKSİDATİF ENZİM DÜZEYLERİ
Necip İLHAN, Şemsettin ŞAHİN, Dilara SEÇKİN, Nevin İLHAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DENEYSEL RETİNAL İSKEMİ VE REPERFÜZYON OLUŞTURULAN KOBAYLARDA VİTAMİN E TÜREVLERİNİN GLUTATYON DÜZEYİNE ETKİSİ
Orhan AYDEMİR, Serdal ÇELEBİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DENEYSEL SİROZDA SERUM OROTİK ASİT DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Fikret KARATAŞ, Fatma İNANÇ, Biray GÜR, Halit CANATAN3, İhsan HALİFEOĞLU, İbrahim BAKAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MİDENİN BENİGN İLE MALİGN LEZYONLARININ AYIRIMI VE MALİGN LEZYONLARIN TİP TAYİNİNDE p53 VE Ki-67’NİN ÖNEMİ
Mehmet Reşat ÖZERCAN, Ahmet BOZ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FIRAT TIP MERKEZİ MUTFAK PERSONELİNDE BARSAK PARAZİTLERİNİN SIKLIĞI
Mustafa KAPLAN, Salih KUK
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ’DAKİ ÇOCUK PARKLARI VE OYUN SAHALARINDA TOXOCARA SPP. ARAŞTIRILMASI*
Mustafa KAPLAN, Salih KUK, Ahmet KALKAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SPOR ORTAMLARINDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ VE BU ORTAMLARDA BULUNAN KİŞİLERİN SAĞLIK RİSKLERİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Cengiz ARSLAN, Ercan GÜR, Eyüp YILDIRIM, Serdar ORHAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TÜRK MİLLİ ERKEK GÜREŞÇİLERİNDE HIZLI KİLO KAYBININ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİ
Hüseyin EROĞLU, Ömer ŞENEL
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OXFORD VE DE LORME GÜÇLENDİRME EGZERSİZLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet KUTLU, Nazmi ŞEKERCİ, Ayhan KAMANLI, Vural KAVUNCU, Recep ÖZMERDİVENLİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PARATİROİD LEZYONLARININ LOKALİZASYONU VE CERRAHİ TEDAVİSİ
Yavuz Selim İLHAN, Ziya ÇETİNKAYA, Erhan AYGEN, Nurullah BÜLBÜLLER
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PRİMER ALT OBLİK KAS HİPERFONKSİYONLU OLGULARDA TENOTOMİ SONUÇLARIMIZ
Orhan AYDEMİR, Serdal ÇELEBİ
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DOĞUŞTAN TİBİA EĞRİLİĞİ: OLGU SUNUMU
Erhan YILMAZ, Oktay BELHAN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GEBELİK REHABİLİTASYONU
Ayhan KAMANLI, Fatma ÖZKURT ZENGİN
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MEME KANSERİNİN TEDAVİSİNDEN SONRA LENFÖDEM: ANATOMİ VE FİZYOPATOLOJİ
Erhan AYGEN, Cemalettin CAMCI, Osman DOĞRU
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]