[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2003, Cilt 17, Sayı 4
KORONER KALP HASTALARI İLE ETİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİ TAŞIYAN BİREYLERDE PARAOKSONAZ AKTİVİTELERİ VE FENOTİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI
M. Ferit GÜRSU, Mehmet ÖZDİN, Funda GÜLCÜ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDAKİ OLGULARDA BULANTI-KUSMA
M. Akif YAŞAR, Aslı YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ VE SAĞLIK SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Cengiz ARSLAN, Mithat KOZ, Ercan GÜR, Bekir MENDEŞ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MEKANİK KOLON TIKANMALARINA YAKLAŞIMLARIMIZ
Nurullah BÜLBÜLLER, Osman DOĞRU, Erhan AYGEN,Cüneyt KIRKIL, Yavuz Selim İLHAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ELAZIĞ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE SUNULAN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Leyla GÜNGÖR, Yüksel GÜNGÖR, Yasemin AÇIK
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MEVSİMSEL DEĞİŞİMİN KONJONKTİVAL FLORAYA ETKİSİ
Affan DENK, Mehmet ÖZDEN, Kutbettin DEMİRDAĞ, Süleyman YILDIRIM, Turgut YILMAZ, Ahmet KALKAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeynep KEKEÇ, Demet ÜNALAN, Vesile ŞENOL, Fevziye ÇETİNKAYA
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RUBİNSTEİN – TAYBİ SENDROMUNUN RADYOLOJİK BULGULARI:BİR OLGU SUNUMU
Murat BAYKARA
[ Özet ] [ English ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ATİPİK SEYİR, LÖKOMOİD REAKSİYON VE BOĞMACA: ÜÇ OLGU SUNUMU
Erdal TAŞKIN, Mehmet KILIÇ, Muhittin TEKATLI, Saadet AKARSU, Nimet KABAKUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]