[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 245-248
[ English ]
PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDAKİ OLGULARDA BULANTI-KUSMA
M. Akif YAŞAR, Aslı YILDIRIM
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bulantı, kusma, pediatrik hasta.

Bu çalışma pediatrik yaş grubunda postoperatif bulantı kusmaya (POBK) anestetik yöntem ve cerrahinin etkilerini değerlendirmek için planlandı.

Çalışmamız ASA I, yaşları 4-10 arası elektif cerrahi geçirecek hastalara uygulandı. Anestezi indüksiyonu %5 sevofluran ile yapıldı. Grup I (n=40)de %1 sevofluran idamede kullanıldı. Grup I tonsillektomi geçirecekler grup Ia, inguinal herniorafi geçirecekler grup Ib olarak tekrar ayrıldı. Grup II (n=40) de %2 sevofluran idamede uygulandı. Grup II tonsillektomi geçirecekler grup IIa ve inguinal herniorafi geçirecekler grup IIb olarak ayrıldı. Hastalar POBK insidansı yönünden 24 saat gözlendi.

Postoperatif ilk 6 saatte grup Ia’da 5 çocukta, grup Ib’de 1 çocukta POBK gözlendi (p<0.05), POBK’nın grup IIa’da 7 ve grup IIb’de 2 çocukta arttığı gözlendi. Diğer intervallerde istatistiksel olarak fark yoktu.

Sonuçta; POBK sıklığı inguinal herni geçiren çocuklarda daha az gözlendi ve %1 sevofluran POBK’yı azalttı.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]