[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 267-271
[ English ]
ELAZIĞ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE SUNULAN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Leyla GÜNGÖR1, Yüksel GÜNGÖR2, Yasemin AÇIK1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2İl Sağlık Müdürlüğü Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sağlık ocağı, anne, çocuk, hizmet.

Yenimahalle Eğitim Araştırma Sağlık Ocağı (YMEASO) Bölgesinde sunulan Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇS-AP) hizmetlerinin değerlendirilmesi, aksaklıkların ortaya çıkarılması amacıyla yapılan bu çalışmada; Sağlık Ocağında tutulan Ev Halkı Tespit Fişi, 15-49 Yaş Kadın İzlem Formu, 0-5 yaş Çocuk İzlem Formu, Gebe, Lohusa İzlem Formu ve Aşı Sonuç Çizelgelerinden yararlanılmıştır.

Bölgede yaşayan 15-49 yaş evli kadın, toplam nüfusun %15.7’sini oluşturmaktadır. Kadın başına düşen ortalama izlem sayısı 1.58’dir. Kadınların %79.1’i herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanmakta olup, bunun %38.2’si modern, %40.9’u ise geleneksel bir yöntemdir. Gebe başına ortalama 6.1 izlem yapılmıştır. Canlı doğumların %96.4’ü hastanede, %2.5’i sağlık personeli yardımı ile evde yapıldığı tespit edilmiştir. Bebek başına düşen ortalama izlem sayısı 3.8’dir. 0-11 ay bebek aşılama oranımız DBT1’de %106, DBT3’de %100, Kızamık’da %100 olup bu oranlara bölge dışı yapılan aşılar dahil edilmemiştir.

YMEASO bölgesinde sunulan AÇS-AP hizmetleri yetersizdir. Verilen hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla; tüm sağlık evi bölgelerinin eleman ihtiyacının karşılanması, hizmet içi eğitime ağırlık verilmesi faydalı olacaktır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]