[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2004, Cilt 18, Sayı 3
İNHALASYON VE PROPOFOL ANESTEZİLERİNİN NÖROMÜSKÜLER BLOK VE ANESTEZİ DERİNLİK MONİTÖRİZASYONLARI İLE HEMODİNAMİK VE NÖROENDOKRİN YANITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Hakan GÜLBAYRAK, Ömer L. ERHAN, S. Ateş ÖNAL, M. Akif YAŞAR, Kenan GÜLBAYRAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKMEYE İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ
Çetin SEMERCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

REKÜRREN SPONTAN ABORTUSLARDA LENFOSİT SUBGRUBLARI VE SİTOKİNLERİN ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI
Abdullah BOZTOSUN, Selahattin KUMRU, Ahmet GÖDEKMERDAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

IMPORTANCE OF CHROMOSOME 8 GAIN AND c-myc GENE AMPLIFICATION IN HIGH GRADE PROSTATE CANCER
Ebru ETEM, Halit ELYAS, Hüseyin YÜCE, Nusret AKPOLAT, Mustafa Kemal ATIKELER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÜNİVERSİTELERİN FARKLI BÖLÜMLERİNDE OKUYAN ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİLERİN SIVI TÜKETİMLERİ VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Cengiz ARSLAN, Bekir MENDEŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AÇLIK VE DEHİDRATASYONUN GÖZ İÇİ BASINCI REGÜLASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
Emrah KAN, Nuray AKYOL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOLOREKTAL KANSERLERDEKİ KROMOZOMAL DEĞİŞİKLİKLERİN TESPİTİ
Ş. Derya DEVECİ, Hüseyin YÜCE, Ebru ETEM, Osman DOĞRU, İbrahim ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

POSTOPERATİF İNTRAABDOMİNAL APSE VE PERİTONİTLER
Yavuz Selim İLHAN, Nurullah BÜLBÜLLER, Erhan AYGEN, Cüneyt KIRKIL, Osman DOĞRU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

THE EFFECTS OF SMOKING ON NASAL MICROBIAL FLORA
İrfan KAYGUSUZ, Ahmet KIZIRGIL, Turgut KARLIDAG, Erol KELES, Sinasi YALCIN, Hayrettin Cengiz ALPAY, Mücahit YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KISA BARSAK SENDROMU
Koray TOPGÜL, B. Bülent GÜNGÖR, A. Ziya ANADOL, Mete KESİM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PEPTİK ÜLSERE BAĞLI ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMALI OLGULARDA HELICOBACTER PYLORI ERADİKASYONUNUN FEKAL ANTİJEN TESTİ İLE TESPİTİ
Hüseyin ATASEVEN, Ali DEMİR, Muzaffer KEÇECİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]