[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 181-185
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
POSTOPERATİF İNTRAABDOMİNAL APSE VE PERİTONİTLER
Yavuz Selim İLHAN, Nurullah BÜLBÜLLER, Erhan AYGEN, Cüneyt KIRKIL, Osman DOĞRU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İntraabdominal apse, peritonit, reoperasyon.

Bu çalışmada postoperatif mortalite ve morbiditeya neden olan postoperatif karın içi septik komplikasyonların nedenlerini, sonuçlarını, tanı ve tedavi yöntemlerini incelemeyi amaçladık.

1995-2004 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde acil ve elektif şartlarda laparatomi yapılan 2356 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Hastaların 21’inde (%0.9) postoperatif erken dönemde intraabdominal apse ve peritonit gelişti. Bunların 12’si (%57,1) intraabdominal apse ve 9’u (%42,9) peritonit idi. Postoperatif dönemde intraabdominal sepsise en sık neden olan acil ameliyatlar penetran karın travmalarına; elektif ameliyatlar ise kolon tümörlerine yönelik yapılan girişimlerdi. Mortalite oranı %23.8 olup mortalitelerin nedeni multipl organ yetmezliğiydi.

Sonuç olarak postoperatif intraabdominal enfeksiyonlara karşı hastaları korumak önemlidir. Riskli hastalar ameliyat sonrası dönemde sıkı takip edilmelidir. Tanı ve tedavide en önemli unsurlar şüphelenmek ve cerrahi müdahaleden kaçınmamaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]