[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 295-300
[ English ] [ PDF ]
OXFORD VE DE LORME GÜÇLENDİRME EGZERSİZLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet KUTLU1, Nazmi ŞEKERCİ2, Ayhan KAMANLI2, Vural KAVUNCU3, Recep ÖZMERDİVENLİ1
1Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
3Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Afyon / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Oxford, De Lorme, egzersiz.

Sporda başarıyı yakalamak, kas gücü ve dayanıklılığını artırmak için değişik egzersiz programları uygulanmaktadır. Bu çalışmada; bilgisayarlı En-Tree makara ağırlık sistemi kullanılarak kuadriseps adalesinde iki değişik güçlendirme yönteminin etkileri karşılaştırıldı.

Otuz gönüllü, sağlıklı ve genç erkeklerden randomize üç grup oluşturuldu. 1. çalışma grubuna dominant taraftaki kuadriseps kasına De Lorme, 2. çalışma grubuna ise Oxford egzersiz tekniği ile üç hafta süreyle ve haftada beş gün egzersiz yaptırıldı. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmadı. Her bireyin önce 10 maksimum tekrar (REM) (repetition maximum) değeri tespit edildi.Birinci gruba 10 REM değerinin %50’si ile başlatılarak, %75 ve %100 şeklinde artan 3 set uygulandı. Her set 10 tekrardan oluştu. İkinci grubta ise çalışma, 10 REM değerinin %100’ü ile başlanılıp %75’i ve %50’si şeklinde bitirildi. 10 REM değerleri her hafta yeniden değerlendirildi. Deneklerin diz üstü çevre ölçümleri, kuadriseps adalesinde PP (peak power) ve PF (peak force) değerleri belirlendi. İstatistiksel analiz için Windows ortamında SPSS programı kullanıldı.

Kontrol grubundaki olgularda ölçülen parametrelerde çalışma süresince anlamlı bir değişiklik olmadı. 10 REM değerlerinde De Lorme tekniği ile çalışanlarda son haftada, Oxford tekniği ile çalışanlarda ise ikinci haftada anlamlı artış gözlendi(p<0.05). Ekstremite çevresi ölçümlerinde egzersiz uygulananlarda en belirgin artış patellanın 15 cm üzerinde (1.grup:45.7±2.4- 47±2.3, 2.grup:46.4±3.5- 48±4.2, kontrol: 44.9±3.3-45.4±3.4) elde edildi (p<0.01). Ortalama PP ve PF değerleri her iki egzersiz grubunda üçüncü haftadan itibaren anlamlı bir şekilde artış gösterdi. Bu çalışmada; her iki egzersiz tekniğinin de kas gücünü artırdığı ve kas hipertrofisi oluşturduğu ancak birbirlerinden farklı olmadığı sonucuna varıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]