[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-023
[ English ] [ PDF ]
ŞANLIURFA YÖRESİNDE SAFKAN ARAP KISRAKLARDA TOXOPLASMA GONDİİ (NİCOLLE AND MANCEAUX, 1908) SEROPREVALANSININ SABİN-FELDMAN BOYA TESTİ İLE SAPTANMASI
Murat SEVGİLİ1, Cahit BABÜR2, Ahmet GÖKÇEN1, Serpil NALBANTOĞLU3
1 Harran University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Şanlıurfa / TURKEY
2 The Ministry of Health Refik Saydam Hifzisihha Centre, Ankara / TURKEY
3 Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Ankara / TURKEY
Anahtar Kelimeler: Kısrak, Sabin-Feldman Dye Testi, seroloji, Toxoplasma gondii.

Bu çalışma, Şanlıurfa yöresinde yarış atı olarak kullanılan kısraklarda T. gondii seroprevalansını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Kasım 2001 ile Haziran 2002 tarihleri arasında 93 kısraktan 10’ar ml kan alınmış ve serumları ayrılmıştır. Elde edilen serumlar, T. gondii seropozitifliği yönünden Sabin-feldman boya testi ile incelenmişlerdir.

Test sonucunda 93 kısrağın 7’si (%7.5) T.gondii antikorları yönünden pozitif bulunmuştur. Seropozitif 7 hayvanın 6’sında (%85.7) 1/16, 1’inde (%14.2) 1/64 sulandırmada T.gondii antikoru tespit edilmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]