[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-044
[ English ] [ PDF ]
FIRAT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ’NE 1989-1998 YILLARI ARASINDA GETİRİLEN HAYVANLARIN İÇ HASTALIKLARI YÖNÜNDEN GENEL ANALİZİ
Murat DABAK1, Yusuf GÜL1, Kemal YILMAZ2, Haydar ÖZDEMİR1, Bülent ELİTOK3
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars-TÜRKİYE
3Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları, Hastalık, Genel Analiz

Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniği’ne 01.01.1989-31.12.1998 tarihleri arasında 5918 hayvan getirilmiştir. Bu hayvanların %15’ini buzağı, %10,5’ini genç sığır, %58,2’sini ergin sığır, %0,1’ini manda, %4,5’ini koyun, %1,3’ünü keçi, %1,5’ini at, % 0.1’ini eşek, %7,1’ini köpek, %1,5’ini kedi, %0,2’sini süs hayvanları oluşturmuştur. İlkbahar ve yaz aylarında getirilen hasta sayısı sonbahar ve kış aylarındakilerden fazla olup, en fazla hasta 1996, en az hasta ise 1993 yıllarında getirilmiştir.

Teşhis edilen hastalıklar içinde en çok sindirim sistemi hastalıkları (%43,2) görülmüş olup, bunu sırasıyla kan paraziti enfeksiyonları (%13,4), solunum sistemi hastalıkları (%11,3), metabolizma hastalıkları (%8,6), enfeksiyon hastalıkları (%7), dolaşım sistemi hastalıkları (%3,6), deri hastalıkları (%2,2), üriner sistem hastalıkları (%1,7), sinir sistemi hastalıkları (%1,3) ve zehirlenmeler (%0,8) izlemiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]