[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-044
[ Turkish ] [ PDF ]
The General Evaluation of İnternal Diseases in Animals Brought into Clinic of Internal Diseases of Veterinary Faculty in Fırat University Between 1989-1998
Murat DABAK1, Yusuf GÜL1, Kemal YILMAZ2, Haydar ÖZDEMİR1, Bülent ELİTOK3
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars-TÜRKİYE
3Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır-TÜRKİYE
Keywords: Firat University, Veterinary Faculty, Internal Medicine, Disease, General Evaluation

5918 animals were brought into the Department of Internal Diseases of Veterinary Faculty in Fırat University between 1989-1998. 15 % of which were calves, 10,5 % young cattles, 58,2 % adult cattles, 0,1 % buffalos, 4,5 % sheep, 1,3 % goats, 1,5 % horses, 0.1 % donkeys, 7,1 % dogs, 1,5 % cats, 0,2 % exotic animals. Number of animals brought into clinic in spring and in summer was more than that in fall and winter and that was the highest in 1996 and the lowest 1993.

Digestive system diseases (43,2 %) were the highest among the diseases diagnosed. The other system diseases diagnosed were blood parasites (13,4 %), respiratory diseases (11,3 %), metabolic diseases (8,6 %), infectious diseases (7 %), cardiovasculer system diseases (3,6 %), skin diseases (2,2 %), urinary system diseases (1,7 %), nervous system diseases (1,3 %) and poisonings (0,8%).


[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]