[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-033
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ’DA KÖPEKLERDE TESPİT EDİLEN TRAVMATİK MYİASİSLER
Cem Ecmel ŞAKİ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Travmatik myiasis, köpek, Wohlfahrtia magnifica.

Bu çalışma 1998-1999 yılları arasında Elazığ’da travmatik myiasisli 18 köpek üzerinde yürütülmüştür. Tespit edilen vakaların daha çok her iki yılın Haziran (%33.4) ayında görüldüğü belirlenmiştir. 18 vakanın hepsinde (%100) etken Wohlfahrtia magnifica olarak tespit edilmiştir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]