[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 199-204
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ATLETİZMCİ ERKEK ÇOCUKLARIN 12 HAFTALIK OYUNLU VE OYUNSUZ UYGULANAN ATLETİZM EĞİTİMİNİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARINA ETKİSİ
Yüksel SAVUCU1, Yahya POLAT2, Yonca Süreyya BİÇER1
1Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayseri – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Oyun, atletizm, fiziksel uygunluk

Çalışmanın amacı; 10-12 yaş grubu atletizmci erkek çocukların 12 hafta süre ile oyunlu ve oyunsuz uygulanan atletizm eğitiminin, sağlık ve bazı ilişkin fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Deneklerin yaş, boy, kilo, sağ ve sol pençe kuvvetleri, anaerobik güç, sağlık topu atma, VO2max, 30 m sprint ve uzun atlama parametreleri ölçüldü. Araştırma, Burhan Felek stadyumunda atletizm branşının altyapısını oluşturan, gönüllü seçilmiş 60 erkek sporcu 30 ar kişilik A (oyunsuz hareket) ve B (oyunlu hareket) gruplarına ayrılarak, 12 hafta süre ile hareket eğitimi uygulanmıştır. Her iki grubun ön test değerlerinin karşılaştırılması sonucu, yaş, kilo, sağ pençe kuvveti, sol pençe kuvveti, anaerobik güç, Sağlık Topu atma, VO2max ve 30 m sprint parametrelerinde p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunamazken, boy, uzun atlama ve esneklik parametrelerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Her iki grubun son test değerlerinin karşılaştırılması sonucu, sağ pençe kuvveti, sol pençe kuvveti, anaerobik güç, Sağlık Topu atma, 30 m sprint ve esneklik parametrelerinde p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunamazken, kilo, uzun atlama ve VO2max parametrelerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

A grubunun ön ve son test değerlerinin karşılaştırılması sonucu, kilo ve Sağlık Topu atma parametrelerinde p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunamazken, sağ pençe kuvveti, sol pençe kuvveti, uzun atlama, anaerobik güç, VO2max, 30 m sprint ve esneklik parametrelerinde p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

B grubunun ön ve son test değerlerinin karşılaştırılması sonucu, kilo, sağ pençe kuvveti ve Sağlık Topu atma parametrelerinde p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunamazken, sol pençe kuvveti, uzun atlama, VO2max, anaerobik güç, 30 m sprint ve esneklik parametrelerinde p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]