[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 241-248
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
KALP TEK DAMAR TIKANIKLIĞI OLAN KADIN HASTALARDA PLANLANMIŞ DÜZENLİ YÜRÜYÜŞÜN VÜCUT KOMPOZİSYON DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Yonca S.BİÇER1, İsmail PEKER2, Yüksel SAVUCU1
1Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
2Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dondurma, Koroner arter hastalıkları, Egzersiz, Vücut kompozisyonu

Amacımız kantitatif anjiyografi sonucu tespit edilen kalp tek damar tıkanıklığı olan kadın hastaların ilaç kullanımlarına ilave olarak haftada 3 gün, 12 haftalık yürüyüş egzersiz programının vücut kompozisyonuna etkisinin araştırılmasıdır.

40-60 yaş arası (kontrol grubun yaş ortalamaları 47.48±5.83, deney grubun yaş ortalamaları 47,07±5.85) bayanlar kontrol grubu (sadece ilaç kullanan grup) ve deney grubu (ilaçla beraber egzersiz yapan grup) olarak ayrılarak; çalışmamıza aynı damar hastalığına sahip olan, aynı risk faktörünü taşıyan ve aynı grup ilaçları (Asetil Salisitik Asit preparatları, aspirin, Statin grubu, gerek görülen vakalara B.Blokerler ve yine gerek görülen vakalara Nitratlar) kullanan ve daha önce kardiak operasyon geçirmemiş hastalar dahil edildi.

1 mil Rockport yürüme testi egzersiz programına dahil edilen deneklerin MaxVO2’lerinin kestirilmesinde uygulanmak üzere seçildi. Egzersiz programı öncesi ve sonrasında vücut kompozisyon ölçümleri yapıldı.

12 haftalık egzersiz programı sonunda iki grupta da 0.01 ve 0.05 düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ancak deney grubunun vücut kompozisyon değerleri kontrol grubuna göre pozitif yönde daha fazla seviyede düşmüş ve bazı parametrelerde yükselmiştir, bu düşüş ve yükselmeler 0.01 ve 0.05 düzeyinde anlamlı sonuçlar vermiştir.

Kalp tek damar tıkanıklığı olan kadın hastalarda 12 haftalık planlanmış düzenli yürüyüşün, egzersiz yapan kadınlar üzerinde, sedanter yaşam süren kadınlara göre daha olumlu etkileri olduğu sonucuna varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]