[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 155-156
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞEN JOUBERT SENDROMLU HASTADA ANESTEZİ (Olgu Sunumu)
Ramazan ÖDEŞ, Ayşe Belin ÖZER, Esef BOLAT, Ömer Lütfi ERHAN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Joubert Sendromu, Akut böbrek yetmezliği, Anestezi

Joubert Sendromu, hipoplaziden ageneziye kadar değişen ağırlıkta serebellar vermis defekti, neonatal dönemde epizodik takipne ve apne nöbetleri, ağır psikomotor retardasyon, sıçrayıcı göz hareketleri, dil protrüzyonu, ataksi ve hipotoni ile karakterize otozomal resesif geçişli bir bozukluktur. Bu bulgulara ilaveten farklı anormallikler ve bozukluklar da tanımlanmıştır. Bu olgu sunumunda, akut böbrek yetmezliği gelişen Joubert Sendromlu hastamızda acil şartlarda genel anestezi uygulamamızın sonuçlarını sunmayı amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]