[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 6, Sayfa(lar) 409-414
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Histopatolojik İmgelerde İstenen Bir Hücrenin Otomatik Sayımı
Suat TORAMAN, İbrahim TÜRKOĞLU
Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bölütleme, Shannon Entropi, Histopatoloji, İyileştirme, Hücre sayma

Bu çalışmada, histopatolojik imgelerden çeşitli hastalıkların tanınması işleminde, hekime yardımcı olacak ve kolaylık sağlayacak bir karar destek sistemi tasarlanmıştır. Otomatik hücre sayma sisteminde, hekimler için uzun zaman ve dikkat gerektiren uygulamaların daha kısa sürede ve istenen başarım ölçütleri içinde yapılması sağlanmıştır. Geliştirilen sistem, histopatolojik imgeden istenen hücrelerin ayrıştırılmasını sağlayan bölütleme, söz konusu hücrelerin daha görünür hale getirilmesinde iyileştirme ve istenen hücrelerin sayılması aşamalarını içermektedir. Otomatik hücre sayma sisteminin hepatitli ve kanserli hastalardan alınan histopatolojik imgeler üzerinde değerlendirmesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, hekim bulguları ile karşılaştırılarak, %90 oranında doğruluk örtüşmesi sağlanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]