[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi Kapak PDF
2006, Cilt 20, Sayı 6
Kronik Myeloid Lösemili Hastalarda Kromozomal Anomalilerin Belirlenmesi için Sitogenetik ve FISH Tekniği Uygulamaları
Ülkü ÖZBEY, Hüseyin YÜCE, Halit ELYAS
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Evaluation of Changes in Levels of Serum Selenium, MDA and Antioxidant Vitamins (A, E, C) in Diabetic Patients
Fikret KARATAŞ, İhsan HALİFEOĞLU, Mustafa KARATEPE, Vahit KONAR, Halit CANATAN, Ramiz ÇOLAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Relationship Between Abdominal Obesity and Nonalcoholic Steatohepatitis
Mehmet YALNIZ, Huseyin ATASEVEN, İbrahim H.BAHÇECİOGLU, İbrahim ÖZERCAN, İsmail ÇİFTCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Apendisit Düşünülen Hastalarda 5-Hidroksi İndol Asetik Asit ve Sensitif C-Reaktif Proteinin Tanı Değeri
Mustafa YILDIZ, Alaattin GEDİKLİ, M. Nuri BOZDEMİR, Dilara SEÇKİN, Mustafa BAŞTÜRK, Mehtap GÜRGER, Mehmet ÖZDEN, Nurullah BÜLBÜLLER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Histopatolojik İmgelerde İstenen Bir Hücrenin Otomatik Sayımı
Suat TORAMAN, İbrahim TÜRKOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Total Antioxidant Response and Oxidative Stress in Patients with Behçet's Disease
Ahmet IŞIK, Süleyman Serdar KOCA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mesane Kanserli Hastaların İdrar Örneklerinde Telomeraz Enzim Aktivitesi
Ayşegül BAYRAMOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Primer Amenore ve Cinsiyet Belirsizliği Gösteren Olguların Sitogenetik ve Moleküler Genetik Tekniklerle Değerlendirilmesi
Ebru ETEM, Rabia AKEL, Halit ELYAS, Hüseyin YÜCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Temizlik İşçilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Çalışma Koşulları ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sıklığı
Mustafa N. İLHAN, Z. Özlem KURTCEBE, Elif DURUKAN, Levent KOŞAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yardımcı Sağlık Personelinin Hepatit İle İlgili Bilgi Durumlarının İncelenmesi
Türkkan Ö. KAYGUSUZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Non-traumatic Cecal Perforation in a Female Patient : Report of a Case
Ziya ÇETİNKAYA, Mustafa GİRGİN, Ibrahim H.ÖZERCAN, Refik AYTEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dandy-Walker Malformasyonlu Hastada Genel Anestezi Uygulaması
Ramazan ÖDEŞ, Ayşe Belin ÖZER, Fatma GEDİK, Ömer Lütfi ERHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]